El truc ( Garrotxa )

El truc de 4:
És el truc més popular i el que normalment es juga a tots els campionat de la garrotxa.

La base:
Es reparteixen tres cartes a cada jugador, amb aquestes cartes el jugador haurà de matar la que li tiri el company contrari (no cal matar de coll, només cal superar el número, tampoc cal matar obligat, pots deixar que la mati la teva parella “baixar a ell”.) cal tenir en compte que el tres, el dos i l’as són les més fortes, ordenades de més forta a menys, és a dir el tres mata el dos, el dos mata l’as i l’as mata les figures.

Jugadors i picades:
El truc de 4 es juga amb parelles, aquestes s’hauran de assentar-se a la taula intercal·lades.
La gràcia del truc és que la teva parella ha de intentar saber quines són les teves cartes per això cal que les hi piquis les cartes fortes.
Però com es piquen?
L’as: aixecar l’espatlla o un moviment amb el braç.
El dos: Un “petó” o un gest amb la boca
El tres: “Picar l’ullet”
Si no en tens cap de forta: “Alçar les celles”.
Durant la partida es pot parlar amb el company i comentar-li si tens figures o si en pot “baixar una a tu” etc.

Inici i sistema de joc:
Per començar el joc s’escull a qui barreja i el que està a la seva dreta serà el que tirarà la primera carta. Per escollir qui comença es pot fer amb “FOCS” a la ma, carta alta...

Les cartes es donaran de tres en tres, el primer jugador tirarà una carta, els jugadors de la parella contraria hauran de intentar matar-la, la parella que mati guanyarà aquella base.
Si no la poden superar però si empatar es dirà que la base està “empatxada”.
Seguidament sortirà el jugador que ha matat i es jugarà una altre base, en cas de que la base sigui empatxada, sortirà el jugador que ha començat.
Guanyarà el “dat” (la jugada de totes les tres cartes) qui:
Qui guanyi dues bases.
Qui guanyi la primera i la segona estigui empatxada.
Qui guanyi la segona si la primera esta empatxada.
Qui guanyi la tercera si la primera i la segona estan empatxades.
(Es pot guanyar qualsevol de les 3 bases no cal guanyar primera i segona)

Truc i tres:
Duran un “dat” quan un jugador li toqui tirar podrà dir TRUCO! i l’altre parella haurà de decidir si jugar o no jugar. Si no juguen la parella que a trucat guanyarà un punt.
Si la parella accepta jugar llavors qualsevol jugador (pot ser de la parella que no a trucat) abans de tirar podrà dir SI VAS TRES (o tres).
-Si la parella contrària decideix no jugar perdrà dos punts.
-Si la parella contraria decideix jugar, qui guanyi el dat guanyarà tres punts.
-Si ningú en fa tres, qui guanyi el dat guanyarà dos punts.
-Si ningú truca, qui guanyi, guanyarà un punt.

Un cop acabat el dat s’apuntaran els punts per el qui ha guanyat i barrejarà i repartirà les cartes el jugador de la dreta del que ho feia anteriorment i així contínuament fins arribar a 18 o 24 punts (segons es vulgui).

Si la partida es juga a 18 punts, quan una parella esta a 17 “se la tria” és a dir decideix si jugar o no jugar el dat, si no juguen s’apunten un punt la parella contraria, si juguen i guanyen han guanyat la partida i si perden la parella contraria guanya tres punts. (Per tant es millor esperar a tenir bones cartes per jugar o no jugar).
El truc, un gran joc:
Aquestes són les normes bàsiques per jugar el truc, però evidentment la cosa no acaba a qui, com qualsevol joc se’n pot saber més o menys, o tenir-hi més traça o menys.
El truc és un joc de picardia, de saber quan has de jugar, quan has de trucar i com has de jugar les teves cartes i les de la parella, encara que les normes siguin ben senzilles jugar-lo bé es pràcticament un art per els més espavilats ja que en aquest joc es pot jugar amb l’engany i fins i tot en fer posar nerviós al contrincant.
Així doncs ara que ja sabeu les normes bàsiques busqueu algú que hagi jugat una mica, o aneu a veure algun campionat i mica en mica anireu descobrint com jugar aquest joc sense que t’enganyin a cada dat!

Publicat per “Trucaires i Butifarrers”

 

El Truc ( Catalunya Nord )
Text adaptat de airenou
veure: :   http://www.airenou.cat/truc-reglament.cfm

Reglament

Les partides es juguen  en equips formats per tres persones i un n'és el cap de colla.
El cap de colla defineix l'estratègia i la direcció del seu equip.

Cartes: Es juga amb un joc de Cartes Catalanes de 48 cartes.

Valor de les cartes:
De la més forta a la més feble:
10 de focs, altrament dita la sota o la puta.
els tresos, dosos, asos, els reis, cavalls, sotes, 9, 8, 7, 6, 5, 4 sense distinció de colors.


Modalitat:
Tres cartes són distribuïdes a cada jugador, sigui una per una, sigui les tres al mateix cop, sigui un i dues.
Al començament de la partida els equips presents han de definir qui distribueix les cartes. Per fer-ho, es distribuirà una carta a cada equip. És l'equip qui té la carta més forta que comença.


Els signes:
Únicament els signes repertoriats seran admesos per l'àrbitre del campionat.
Signe amb la llengua per la sota o 10 de focs
Guinyet amb l'ull pels tresos.
signe dels llavis pels dosos.
Cop d'espatlla pels asos.
Ulls aixecats en l'aire per informar de cartes sense interès (cartes baixes)


La Partida:
Una partida se juga en tres jocs, cada un de 12 punts.
la donada se pot fer amb o sense anunci.
A fi que un anunci sigui vàlid cal que el jugador faci l'anunci abans de tirar la carta i ha d'esperar que l'equip contrari l'accepti.
El jugador que ha jugat la carta pot fer un anunci.
Els anuncis seran validats en l'ordre següent: truc i desprès tres.
Una donada sense anunci se comptabilitza 1 punt per l'equip que guanya.
Una donada amb l'anunci tres se comptabilitza 2 punts per l'equip guanyant.
Una donada amb l'anunci truc se comptabilitza 3 punts per l'equip guanyant.
En cas de refús de l'anunci truc pel cap de colla, l'equip advers guanya 1 punt.
En cas de refús de l'anunci tres pel cap de colla, l'equip advers guanya 2 punts.

 La Puta: El 10 de focs

Per guanyar:
L'equip guanyador ha de guanyar dues donades sobre tres, amb avantatge a l'equip que guanya la primera.
En cas d'igualtat a la primera donada, és l'equip que guanya la segona donada que guanya.
En cas d'igualtat sobre la segona donada o la tercera, és l'equip que guanya la primera donada que guanya els punts.
Si les tres donades són podrides, se torna a repartir les cartes.

En el cas que un dels equips arriba a 11 punts, aquest és mestre del joc i ha d'anunciar-ho a l'altre equip. Llavors, l'equip que té 11 punts decideix a la vista del seu nou joc si juga o no.
Si no juga perd un punt. Si juga i perd la partida perd tres punts de cop i això sense que hi hagi cap anunci.

En el cas que els dos equips arribin a igualtat a 11 punts, els dos equips se troben retrogradats a 6 punts.