Joc de la botifarra

Text adaptat de Viquipèdia
veure: http://ca.wikipedia.org/wiki/Joc_de_cartes

El joc de la botifarra és un joc de cartes, molt popular a Catalunya. És un joc per a quatre jugadors (en la modalitat normal), que van en parelles. És l’evolució d’un altre joc català de cartes practicat a Catalunya anomenat manilla, el qual va substituir en popularitat.

Característiques del joc

Jugadors

El joc es juga entre quatre jugadors, que formant parella, seuran l’un al davant de l’altre.

Cartes

S’utilitza una baralla de 48 cartes formada per quatre colls (focs, falçs, bolets i porrons en el joc de les Cartes Catalanes ) amb 12 cartes cadascun.

mostra dels Asos de les Cartes Catalanes:

mostra de les manilles de les Cartes Catalanes:

Objectiu de la partida

L’objectiu de la partida és arribar als 101 punts abans que la parella contrària.

Puntuació

El valor de cadascuna de les cartes és:

 • Manilla (9), 5 punts
 • As (1), 4 punts
 • Rei (12), 3 punts
 • Cavall (11), 2 punts
 • Sota (10), 1 punt
 • Les cartes del 2 al 8 no tenen cap punt.

Dins d’un mateix coll, l’ordre de les cartes de més alta a més baixa és el següent: 9, 1, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2.

Per cada basa guanyada es compta un punt. Això vol dir que en cada mà o dat hi ha 72 punts a repartir entre les dues parelles.

La parella guanyadora de cada mà, s’apuntarà la quantitat de punts que passi de 36. Cal tenir en compte que aquesta quantitat s’haurà de multiplicar per dos, quatre o vuit si hi ha hagut un contro, recontro o Sant Vicenç. Aquest resultat s’haurà de doblar si el triomf és botifarra.

Mecànica de joc

Abans de començar a jugar una partida, cal establir quin jugador ha de ser el primer en repartir les cartes i triar triomf o trumfo. Per això un dels quatre jugadors atribueix un coll a cada jugador i aleatòriament gira una carta de la baralla. Aquell jugador que tenia atribuït el coll de la carta girada, serà el primer en repartir les cartes.

Abans de repartir les cartes

El jugador situat a l’esquerra del que triarà el triomf barrejarà les cartes. Quan ho hagi fet les deixarà a la taula de cara avall perquè el seu company les talli o escapci.

Repartir les cartes

El jugador que de triar el triomf agafarà i les cartes i les repartirà sense mirar-les ni mostrar-les als altres jugadors, de quatre en quatre successivament a cada jugador començant pel que té situat a la seva dreta fins a repartir les 48 cartes. En conseqüència, en total donarà tres voltes senceres en sentit antihorari, repartirà en total 12 cartes a cada jugador i el jugador que reparteix es quedarà les últimes quatre cartes.

Escollir el triomf

Un cop repartides les cartes i abans de començar a jugar, cal escollir triomf. El jugador a qui correspongui escollir triomf (el mateix que ha repartit), i a la vista de les cartes que té a la mà, haurà d’escollir ell el triomf, o passar el torn al company.

Per tal d’indicar el triomf que s’ha escollit, cal dir en veu alta el pal corresponent: focs, falçs, bolets o porrons. El pal que s’hagi escollit és el que mana en la mà. També hi ha l’opció de dir "botifarra". En aquest cas no hi ha cap pal que mani sobre els altres. En cas de passar el torn al company, aquest es veu obligat a fer triomf escollint una de les opcions anteriors. (focs, falçs, bolets, porrons o Botifarra). Si el triomf escollit és botifarra, la quantitat de punts que s’apuntarà la parella guanyadora de la mà serà doble.

Contro, recontro i Sant Vicenç

Un cop s’ha escollit triomf la parella contrària pot contrar. Contrar, vol dir que la parella que guanyi aquesta mà, sumarà el doble de punts, o el quàdruple si s’ha fet botifarra.

Per contrar, s'ha de dir clarament: "contro". Si no es vol contrar, es donarà un cop amb la mà sobre la taula.

Pot contrar qualsevol dels jugadors de la parella que no ha fet triomf. Només es pot contrar un cop a cada mà, és a dir, si un jugador ha contrat, el seu company ja no ho podrà fer.

Un cop la mà està contrada, els components de la parella a qui ha tocat repartir i fer triomf, poden recontrar. Recontrar vol dir que la parella que guanyi sumarà els punts de la mà multiplicats per 4, o per 8 si és botifarra. Per recontrar, s'ha de dir clarament: "recontro". Si no es vol recontrar, es donarà un cop amb la mà sobre la taula.

Podrà recontrar qualsevol dels jugadors de la parella que no ha contrat. Només es pot recontrar un cop a cada mà. Només si la mà està recontrada i el triomf no és botifarra, qualsevol dels jugadors de la parella que ha contrat podrà dir "Sant Vicenç", en aquest cas els punts es multiplicaran per 8. Si no es vol fer Sant Vicenç, es donarà un cop amb la mà sobre la taula.

 

 

Jugar les cartes

Un cop escollit el triomf i contrat, recontrat o Sant Vicenç, ja podem començar a jugar les cartes. El primer jugador a tirar una carta, és el que està a la dreta de qui ha repartit, per a això, n'escollirà una de les que té a la mà i la deixarà davant seu sobre la taula cara enlaire.

A continuació, la resta de jugadors aniran jugant per ordre contrari al de les busques del rellotge, fins a completar la basa. La parella que hagi guanyat la basa, recollirà les cartes i les guardarà cara avall en un pilot. El jugador que guanyi la basa començarà la següent, i així fins a jugar totes les cartes.

Les cartes ja jugades i dipositades al pilot de cada parella, no es podran consultar, a excepció de l'última basa afegida a cada pilot.

Recompte de punts i continuació de la partida

Un cop jugades totes les cartes es comptaran els punts que ha fet cada parella, la parella que hagi guanyat la mà s'anotarà els punts corresponents.

A continuació, el jugador que ha repartit i escollit triomf a la mà anterior serà l'encarregat de barrejar les cartes, el seu company de tallar la baralla, i el de la seva dreta de repartir i escollir triomf, i així successivament fins al final de la partida.

Final de la partida

La partida s'acaba quan una de les parelles ha aconseguit superar els 100 punts.

Començament d'una nova partida

Si un cop acabada una partida se'n vol començar una altra (i si els jugadors i les parelles són els mateixos) es continuarà el mateix procediment de barrejar l'últim que ha fet triomf, i repartirà i farà triomf el jugador de la seva dreta.

Altres comentaris

Jugant a la Botifarra, cal tenir també en compte que està prohibit parlar, ensenyar les cartes i fer senyals i comentaris que puguin indicar quines cartes té un jugador o les pròpies, o bé l'encert o desencert d'una jugada. Malgrat això, és molt normal fer, sempre amb la mesura adequada, comentaris durant la partida, cosa que ajuda a donar un ambient més entretingut al joc.

La botifarra és un joc d'estratègia, i com a tal, abans de tirar una carta s'ha de pensar bé quina és l'opció més convenient, ja que un cop hem tirat una carta ja no es pot replegar.

Reglament

Com a resum podem dir que únicament estem obligats a matar les cartes dels contraris, no les del company i que sempre (si en tenim) hem de tirar cartes del pal de sortida. Les normes per a jugar les cartes en la botifarra són diferents al llarg del territori. Es distingeixen dues grans variants.

Variant de jugar la petita

És la variant més utilitzada a les comarques gironines i de la Catalunya Central. Rep el nom del fet que quan no es pot superar una basa el reglament és molt restrictiu i obliga a jugar la carta més petita.

Les normes són les següents:

 • El primer jugador a jugar la basa pot jugar qualsevol carta. El pal d'aquesta carta és el que anomenarem pal de sortida.
 • Per la resta de jugadors les normes són les següents:
  • Si la basa va del company (la carta del company és la que està guanyant la basa):
   • Si el jugador té cartes del pal de sortida haurà de jugar obligatòriament una carta d'aquest pal que serà una carta amb punts (10, 11, 12, 1 o 9) o bé la més petita del pal.
   • Si el jugador no té cartes del pal de sortida pot jugar una carta amb punts o bé la més petita d'un coll.
  • Si la basa no va del company (la carta guanyadora és d'un dels jugadors de la parella contrària):
   • Si el jugador té cartes del pal de sortida...
    • ...i pot superar la basa, haurà de jugar una carta d'aquest pal que superi la basa.
    • ...però no pot superar la basa, haurà de jugar la carta més petita d'aquest pal.
   • Si el jugador no té cap carta del pal de sortida però en té d'altres que guanyen la basa (triomf) haurà de jugar una carta que guanyi la basa.
   • Si el jugador no té ni cap carta del pal de sortida ni cap carta que guanyi la basa, pot jugar la carta més petita d'un coll.

Variant de jugar a enganyar

És la variant més utilitzada a les comarques lleidatanes. Rep el nom del fet que com que no s'està obligat a tirar la carta petita d'un coll, el jugador pot enganyar a la parella contrària i fer-li creure que ja no té més cartes d'un determinat coll. Per exemple, si el primer jugador tira el 4 de copes i el següent jugador tira el 3 de copes, en aquesta variant el segon jugador encara pot tenir el 2 de copes i per tant enganyar. En la variant de jugar la petita això no és possible, perquè de tenir-lo hauria hagut de jugar el 2 de copes, enlloc del 3.

Les normes són les següents:

 • El primer jugador a jugar la basa pot jugar qualsevol carta. El pal d'aquesta carta és el que anomenarem pal de sortida.
 • Per la resta de jugadors les normes són les següents:
  • Si la basa va del company (la carta del company és la que està guanyant la basa):
   • Si el jugador té cartes del pal de sortida haurà de jugar obligatòriament una d'aquestes sense necessitat de superar-la.
   • Si el jugador no té cartes del pal de sortida pot jugar qualsevol carta.
  • Si la basa no va del company (la carta guanyadora és d'un dels jugadors de la parella contrària):
   • Si el jugador té cartes del pal de sortida haurà de jugar-ne una d'aquest pal i sempre que pugui haurà de matar-la.
   • Si el jugador no té cap carta del pal de sortida però en té d'altres que guanyen la basa (triomf) haurà de jugar una carta que guanyi la basa.
   • Si el jugador no té ni cap carta del pal de sortida ni cap carta que guanyi la basa, podrà jugar la carta que vulgui.

Variant intermitja

La variant de jugar la petita és molt restrictiva i es pot donar el cas, que un jugador es veu obligat a donar punts a la parella contrària pel fet que no supera una basa i ha de jugar la carta més petita d'un coll tot i saber que la basa l'acabarà guanyant el seu company. Altrament hauria pogut tirar una carta amb punts i així no perdre'ls posteriorment. Per evitar aquesta situació hi ha una variant que permet aquest fet. Cal acordar al principi de la partida si s'ha d'avisar o no de quan es fa aquesta jugada dient: Carrego

La variant de jugar la petita és molt més restrictiva i per tant el joc i possibilitats de les cartes que tenen els jugadors és molt més controlat. La variant de jugar a enganyar és molt més incert i les possibilitats de les cartes que tenen els jugadors són més àmplies. No hi ha una variant millor que l'altra, cada jugador en prefereix una. És per això que a vegades es fa difícil jugar una partida entre jugadors de variants diferents. La variant intermitja acostuma a ser la solució per a disputes d'aquesta mena.

Incompliment de les normes

L'incompliment de qualsevol norma suposa per la parella infractora una sanció que representarà la pèrdua dels punts en joc. És a dir, l'altra parella anotarà 36 punts si és una mà normal, 72 si el triomf és botifarra o va contrat, etc.

Donar malament les cartes, suposa començar una nova mà. No es penalitzarà amb cap punt, però repartirà i farà triomf el jugador situat a la dreta del que s'ha equivocat i per tant es perdrà l'opció a escollir triomf.

Enllaços externs

 • ButinetUna pàgina amb un programa d'ordinador per jugar a la botifarra ja sigui contra l'ordinador o en xarxa.